Kategoriya: Bog'da qolish

Agar bolalar kerak bo'lsa, , shahar maydoni ichida o'yin hudud – tadbir yaratish yomon zarur . Bu qog'oz, o'z qo'llari bilan bolalar uchun oddiy bir chodir yaratish texnologiyasi biz hozirgi .