Kategoriya: Binolar

Ko'p fuqarolar, doimiy stress holatida, hayotning jadal sur'ati tufayli yuzaga kelgan, metropolning haddan tashqari ko'payishi, yomon ekologiya va xavfsizlikning etishmasligi, ongsiz ravishda …

Agar bolalar kerak bo'lsa, , shahar maydoni ichida o'yin hudud – tadbir yaratish yomon zarur . Bu qog'oz, o'z qo'llari bilan bolalar uchun oddiy bir chodir yaratish texnologiyasi biz hozirgi .